Abbaye royale de La Bénisson-Dieu
Accueil Chroniques Histoire Images Visites Agenda Membres Liens   Contacts
Mise à jour
Opatství La Bénisson-Dieu

 

Opatství La Bénisson –Dieu bylo založeno v roce 1138 Albéricem, na rozhodnutí Bernarda de Fontaine (sv. Bernard), opata z Clairvaux.

  Rozmach náboženského hnutí vedl záhy k povýšení La Bénisson -Dieu  na nejvýznamnější opatství v oblasti Comté de Ferez. Stalo se tak konkurencí mnichům ze sousedních obcí  Charlieu a Noailly, které se hlásily k řádu Clunisien.

  Hrabata z Ferez věnovali opatství značný majetek, půdu, lesy a udělili mu výjimečné daňové úlevy.

  Ve svém vrcholném období patřilo k opatství přibližně 5000 mnichů, kteří žili přímo zde nebo v přilehlých obcích.

  Kostel byl postaven na konci 12.století a představuje architektonické dílo na přechodu mezi románským a gotickým slohem.

  Na sklonku 15.století dochází ke změně postavení opatství, jelikož se stává podřízeným jinému commendataire opatství.

Pierre de la Fin, první commendataire opat, připojil ke kostelu zvonici, která zde stojí dodnes.

  Na konci 16.století procházela Francie obdobím náboženských válek. Opatství bylo z velké části poničeno a zůstalo v něm pouze několik málo mnichů.

  V roce 1612 obdržel markýz Philibert de Nérestang od krále Jindřicha IV. povolení k výměně mnichů z La Bénisson –Dieu za mnichy z opatství Mégemontského, jehož abatyší byla jeho dcera Francoise.

  Philibert de Nérestang započal přestavbu opatství a nechal přestavět a zrekonstruovat kostel.

  Francoise de Nérestang se stala první abatyší La Bénisson –Dieu a byla známa tím, že vedla  záhadný život. Nechala vystavět barokní kapli v italském Gệnes, která byla vysvěcena v roce 1651.

  V roce 1791odtud byli vyhnáni duchovní kvůli francouzské revoluci a opatství bylo prodáno.

  Většina budov byla zbořena a jednotlivé kameny rozprodány jako stavební materiál. Kostel byl kupodivu tohoto zásahu ušetřen a tudíž je zachován v původní podobě ze 16.století dodnes.

  Kostel je možné navštívit od dubna do září.

Informace/rezervace: +33 477 666 465

  Asociace přátel opatství pořádá každoročně koncerty a manifestations de prestige.

  Historická díla o La Bénisson –Dieu (ve francouzském jazyce) je možné objednat u Asociace přátel La Bénisson -Dieu ( L´Association des Amis de l´Abbaye de La Bénisson –Dieu) na telefonním čísle: +33 477 666 261.

 

 

 


Abbaye de La Bénisson-Dieu par Dominique Belling